Nord Kypros for nybegynnere – de 10 mest vanlige feiloppfatningene

Etter vi har publisert et innlegg med 16 fakta du bør vite om Nord Kypros, har tiden kommet for et innlegg om de 10 mest aktuelle fordommene om denne delen av Øya.

Nord Kypros er et diktatur

Faktisk tror mange fortsatt at Nord Kypros er et diktatur, men det er helt feil. Landet er ifølge grunnloven et demokrati med en valgt president og et paralament som velges hvert 5. år. Presidenten den høyeste representant for staten.

Nord Kypros avholder altså regelmessige valg til både til Parlamentet og til den Offentlige Forvaltningen. Det politiske landskapet består av mange partier som alle kjemper om velgernes gunst. Partiene får bred oppmerksomhet i mediabildet, og velgerne har full frihet til å stemme på det partiet man mener er best skikket til å styre landet. Det skjer igjennom frie, uavhengige og hemmelige valg. På valgdagen er det forbudt med alkoholservering inntil valglokalene stenges.

Nord Kypros er en Tykisk satelittstat

Det er en utbredt oppfatning at Nord Kypros mer eller mindre er en satelittsat av Tyrkia. Riktignok er det offisielle navnet «TRNC eller den Tyrkiske repubikken Nord Kypros», men det betyr på ingen måte at Nord Kypros er en del av Tyrkia.

Faktum er at det finnes totalt 14 såkalte Tyrkiske stater i verden, inkludert bl.a Turkmenistan, Kirgistan, Usbekistan og Kasakstan. Begrepet Tyrkisk Stat eller Republikk betyr ikke automatisk å være en del av Tyrkia. Begrepet referer seg til landområder med en befolkning som opprinnelig stammer fra Tyrkia.

Nord Kypros har status som spesiell økonomisk sone og all import/export skjer via Tyrkia. Det gjelder fortsatt en embargo som hindrer direkte skipsanløp til Nord Kypriotiske havner av utenlandske skip og direkte flyvninger fra andre land enn Tyrkia.

I alle praktiske hensender har Nord Kypros oppfylt de kravene som gjelder for en selvstendig statsdannelse iht Montevideo Konvensjonen. Man har 1) en permanent befolkning, 2) et klart definert territorium, 3) egen regjering og 4) evnen til å forholde seg til andre stater.

Nord Kypros har pr i dag representasjonskontorer i De forente Arabiske Emirater, Quatar, Kuwait, Oman og Bahrain. Videre i USA, Brussel, Berlin, Helsinki, Geneve, Roma og Strasbourg.

Nord Kypros er ikke internasjonalt anerkjent

I sammenheng med ovennevnte punkter, er det en utbredt og ofte negativ oppfatning mot Nord Kypros at man ikke er anerkjent som selvstendig stat.

Om du går litt tilbake i historiebøkene, finner du bakgrunnen for hvorfor denne situasjonen har oppstått. Siden delingen av øya i 1974 har det pågått kontinuerlige forhandlinger under ledelse av FN for å finne en løsning på den politiske situasjonen. Sist gang i 2017 med Espen Barth Eide som FN megler, da forhandlingene brøt sammen i sluttfasen. Det er imidlertid et faktum at Nord Kypros fyller alle kriterier som kreves for en egen statsdannelse.

Det er også et faktum at Nord Kypros aldri har fokusert spesielt mye på å oppnå internasjonal anerkjennelse. Dette henger sammen med at man fortsatt har prioritert å komme til enighet med regjeringen på Syd Kypros med målsetning om at Kypros blir gjenforent som en føderal stat.

I årene rett etter delingen, var den kalde krigen et stort hinder for noen løsning på konflikten. Etter Sovjetunionens sammenbrudd endret den verdenspolitiske situasjonen seg dramatisk og åpnet for nye muligheter til å få slutt på delingen av Kypros. I regi av FN, ble det i 2004 fremforhandlet et forslag til en løsning som var godkjent av partenes politiske ledere. Resultatet ble lagt ut til folkeavstemning på begge sider av øya. Gresk Kypriotene stemte nei, mens Tyrkisk Kypriotene var positive til forslaget. Resultatet var et stort tilbakeslag. Man har fortsatt ikke kommet nevneverdig videre på veien mot en gjenforening.

Til tross for situasjonen, er det internasjonale kontakten mellom Nord Kypros og omverden i sterk utvikling. Man har jevnlige konsultasjoner med EU, FN og USA. Det kommer i økende grad investeringer fra utlandet. EU har bl.a bidratt med direkte støtte både til utvikling av infrastruktur og deltagelse i gjenoppbyggingen av historiske minnesmerker.

Nord Kypros har på en rekke områder tilpasset seg EU’s forskrifter . Nord Kyprioter er også «de facto» å anse som EU borgere og kan fritt reise innen EU uten krav om visum.

Siden 2004 har grensen mellom Nord og Syd Kypros vært åpne. Både Gresk Kyprioter, Tyrkisk Kyprioter, EU og EØS borgere kan fritt passere over grensen. Eneste forutsetning er at man har gyldig pass.

I den senere tid er det blåst nytt liv i forberedelsene på å gjenoppta forhandlingene. Forventninger om gass og oljefunn utenfor kysten av Kypros, betyr at det blir viktigere enn noen gang at Kypros situasjonen finner en løsning. Partene er under kraftig press fra FN, EU og USA for å komme i gang med nye forhandlinger. Det blir spennende å følge med på den videre utviklingen i saken,

Nord Kypros har hverken presse eller ytringsfrihet

Man kan lett få inntrykk av at det hverken praktiseres presse eller ytringsfrihet på Nord Kypros. Dette medfører ikke riktighet og enhver sammenligning med forholdene i Tyrkia blir feil.

Det eksisterer et bredt presselandskap som er seg bevisst sin rolle som «den 4. statsmakt». Man ser ofte at pressen følger med på Regjeringen arbeid og rapporterer kontroversielle forslag og avgjørelser. Tyrkisk Kypriotene har videre full ytringsfrihet – med rett til å arrangere og delta i demonstrasjoner.

Nord Kypros er et muslimsk land

Det medfører riktighet at Islam er landet’s offisielle religion. Det er også et faktum Nord Kypros har innbyggere fra mer enn 90 ulike land og det praktiseres flere andre religioner enn Islam. Man har stor toleranse i religiøse spørsmål og den offisielle holdningen er at religionsutøvelse er en privatsak. Alle står fritt til å praktisere sin tro, ritualer og seremonier uten noen form for innblanding eller diskriminering. Helligdagene følger den Muslimske kalender, men også Kristne og Jødiske høytidsdager blir respektert. Myndighetene tar i liten grad noen rolle i religiøse anliggender.

Som det fremgår, kan forholdene på Nord Kypros på ingen måte sammenlignes med hva man opplever og leser om i mer ortodokse Muslimske land.

Dette skyldes i stor grad Øya’s historie og internasjonale tilnærming, igjennom mange skiftende styresett og en bredt sammensatt befolkning med ulik kulturell og religiøs bakgrunn. Videre er utdannelsesnivået betydelig høyere enn i mer tradisjonelle muslimske land. Religionen har ikke lenger samme betydning som i disse landene.

På Nord Kypros kan man ikke motta post eller pakker

Dette stemmer ikke. Man kan både motta postsendinger eller hele containere, f.eks forsendelse av møbler, til hvilken som helt adresse på Nord Kypros. Det forutsettes imidlertid at sendingen merkes «Mersin 10 Tyrkia» som fungerer som den sentrale mottakssentralen for all post til Nord Kypros. Derfra går posten videre til denne delen av øya og blir distribuert til adressatene på vanlig måte.

Private kurerfirmaer som DHL, TNT Express eller UPS, tilbyr også sine tjenester på Nord Kypros. Her er praksis en annen enn for vanlig post, dvs at man på en rask måte kan sende små eller store pakker igjennom denne tjenesten direkte til alle land i verden.

Nord Kypros er ikke medlem av EU

Heller ikke denne antagelsen medfører riktighet, selv om situasjonen er litt spesiell. Teknisk sett er Nord Kypros EU medlem, og landområdene er å anse som en en del av EU. Grunnen er at folkeavstemningen om EU medlemskap i 2004 var gjeldende for hele Øya’s territorium. Personer av Nord Kypriotisk opprinnelse med tilhørende pass er derfor også fullverdige EU borgere. Dette gjelder ikke for personer fra Tyrkia som har innvandret etter 1974. Administrasjonen på Nord Kypros er imidlertid ikke godkjent av EU.

Nord Kypros er usikkert

Med argumenter som «islamsk stat», «ikke anerkjent» eller «Tyrkisk satelittsat» hevder enkelte at Nord Kypros er et usikkert land å besøke.

Det stemmer faktisk ikke. Nord Kypros er et av de sikreste land i verden, og det finnes tilnærmet ingen vinnings eller voldskriminalitet.

Turismen er svært viktig både for sysselsettingen og økonomien på Nord Kypros. Av den grunn er myndighetene meget bevisste på at besøkende skal oppleve Nord Kypros som et trygt og sikkert ferieland.

Nord Kypros er tilbakestående

Denne fordommen kan kynisk sett ha hatt noe for seg frem til begynnelsen av 2000 tallet. Virkningene av embargoen og internasjonal likegyldighet førte lenge til Nord Kypros var rammet av svak økonomisk utvikling og dårlig utbygd infrastruktur. Dette har endret seg betydelig siden 2004. Etter avstemningen om en gjenforeningen og EU medlemskap, har Nord Kypros fått større internasjonal oppmerksomhet. De siste 15 årene har det skjedd en kratig utvikling. Denne fortsetter videre i stort tempo.

Et sort antall internasjonale universiteter har etablert seg og tiltrekker seg pr i dag ca 100.000 studenter fra alle deler av verden. Helsevesenet er moderne og godt utbygget, ikke minst pga velansette klinikker i tilknytning til de medisinske fakultetene. De tilbyr avanserte behandlingsmetoder – utført av leger og annet personell med bred internasjonal erfaring. Bredden i behandlingstibudene og et gunstige prisnivå, gjør også «helseturisme» til en viktig næringsvei og inntektskilde.

Infrastruktur knyttet til veibygging har i de senere år fått et kraftig løft.

P.g.a det tørre klimaet har tilgangen på ferskvann lenge vært en stor utfordring. Denne saken er nå løst igjennom legging av en stor rørledning under havet fra Tyrkia til et gigantisk damanlegg på vestkysten av Nord Kypros. Anlegget har kapasitet til å forsyne hele Kypros med ferskvann.

Det finnes mer enn nok butikker med et bred utvalg av ulike varer. Supermarkedene står heller ikke tilbake fra de vi har hjemme i Norge, heller tvert imot. Utvalget av frukt og grønt er spesielt stort, med en kvalitet og til priser vi bare kan drømme om her hjemme.

Som konklusjon vil vi hevde at Nord Kypros ikke på noen måte er tilbakestående. Det er et sjarmerende faktum at enkelte ting fungerer annerledes enn hjemme i Norge, men dette betyr ikke at du vil mangle noe som helst.

Nord Kypros passer ikke for Nordmenn

At denne antagelsen er feil, vil man kjapt konstatere etter et opphold på Nord Kypros. Antallet norske besøkende til Nord Kypros er sterkt stigende. Mange har funnet sitt nye ferieparadis, ikke minst grunnet lave levekostnader, et meget gunstig klima og flott natur.

Mange nordmenn har også valgt å investere i feriebolig på Nord Kypros. Grunnen til dette er foruten de klimatiske forhold, lave eiendomspriser, flotte beliggenheter nær til Middelhavet og generelt høy bygningsmessig kvalitet.

Nord Kypros er derfor et rimelig og godt valg for de av oss som har en drøm om egen bolig under sydlige himmelstøk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*