Miljøvern – Også i Nord Kypros

Alle som i løpet av de siste ukene har vært en tur ved strendene, vil ha observert at noe er i ferd med å skje. Overalt har det vært grupper av enkeltpersoner i aksjon, utstyrt med hansker, søppelsekker og raker. Det er organisert opprydding av søppel i stor skala langs strender og i nærliggende områder. Også gater, torg og offentlige grøntarealer har blitt en del av den pågående aksjonen, utført av effektive private grupper under mottoet «Vår øy skal være ren». Dette gjelder ikke minst å unngå unødvendig plastavfall. Innføring av avgift på plastposer som ble gjort gjeldende fra 1. desember 2018 støttes fullt ut, og man oppforderer folk til gjøre bruk av handelnett som har lang levetid og kan gjenbrukes.

Miljøvern i Nord Kypros er ikke lenger et begrep uten innhold og betydning. Det rettes et stadig økende fokus på miljøtiltak og at gjeldende regelverk blir respektert. I dette arbeidet inngår regelmessig kontroller av søppelhåndteringen på byggeplasser, hoteller og butikker m.m. Også på kommunenivå må man påregne å kunne dokumentere at avfallshåndteringen skjer på en forsvarlig måte.

Man skal allikevel ikke la disse tiltakene avlede oppmerksomheten fra det faktum at det fortsatt kreves mye arbeid og ikke minst holdningsendringer når det kommer til aktive tiltak for å verne miljøet. Brudd på miljøbestemmelsene blir ikke alltid tatt på alvor. Enkelte lokale myndigheter velger å fortsatt lukke øynene under det påskudd at slik aktivitet har skjedd «i all tid» og ikke representerer noen skade av betydning.

Selv om denne delvis uvitende og arrogante holdningen fortsatt er fremtredende enkelte steder, skal man allikevel glede seg over mye er i ferd med å skje på miljøfronten. Stadig flere innbyggere blir bevisste på at miljøvern er en viktig sak, både for de som oppholder seg permanent på øya og for den den stadig økende turiststrømmen. De kommer for å oppleve vakker natur i sjarmerende omgivelser for fortrinnsvis å reise hjem med det best mulige inntrykket av Nord Kypros.

Vi oppforderer alle til å bidra til at Nord Kypros også i fremtiden består som et lite paradis på jord…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*