LOV & RETT

Kan du bruke ditt norske førerkort på Nord Kypros?

De Nord Kypriotiske Trafikkmyndighetene har denne høsten innført nye bestemmelser for innehav og bruk av førerkort. De nye reglene har kommet på plass mer eller mindre ubemerket, uten noen form for offisielle kunngjøringer. Som en konsekvens er de færreste oppmerksom på at reglene har blitt endret, og overrsakelsen tilsvarende stor når dette fremkommer ved stedlige trafikkontroller. Følgende regler har vært ...

Read More »