Kan du bruke ditt norske førerkort på Nord Kypros?

De Nord Kypriotiske Trafikkmyndighetene har denne høsten innført nye bestemmelser for innehav og bruk av førerkort. De nye reglene har kommet på plass mer eller mindre ubemerket, uten noen form for offisielle kunngjøringer. Som en konsekvens er de færreste oppmerksom på at reglene har blitt endret, og overrsakelsen tilsvarende stor når dette fremkommer ved stedlige trafikkontroller.

Følgende regler har vært gjeldende før den nye ordningen ble iverksatt

Personer som er over 60 år trenger ikke Permanent Oppholdstillatelse på Nord Kypros. De har også kunnet bruke sitt Norske Førerkort uten noen form for begrensning på opphold på oppholdets lengde.

For personer som er under 60 år, blir det gitt man automatisk opphold i 90 dager. Ditt Norske førerkortet er gyldig i denne perioden. Etter utløpet av de 3 månedene, kan man enten søke om utvidet oppholdstillatelse, alternativt foreta et kjapt besøk på Syd Kyros eller en flytur til istanbul.

I alle tilfellene har det vært mulig å bruke sitt nasjonale førerkort.

Med innføring av de nye reglene, anbefales at du gjør deg kjent med hva som gjelder og ikke forholder deg til rykter eller antagelser. Dersom reglene ikke blir fulgt, kan det ende opp med høye bøter og problemer med forsikringsdekningen.

Følgende regler gjelder:

Norske turister med en varighet på oppholdet som begrenser seg til 90 dager kan bruke sitt Norske førerkort. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du står som eier av egen bil registrert på Nord Kypros.

Videre om du eier egen bolig, tomt eller har leieinntekter. I så fall kommer reglene slik de er beskrevet under til anvendelse.

Nord Kypriotisk førerkort skal utstedes og kunne fremvises for

  • Enhver som oppholder seg permanent på Nord Kypros, eller i en periode som overstiger 90 dager, eller står som eier av egen bil.
  • Personer som eier eller leier boligeiendom.
  • Personer som har leieinntekt

Dersom de nye reglene ikke blir overholdt, er blir det å anse på linje med kjøring uten førerkort og forsikringsdekningen bortfaller automatisk. Dersom et uhell skulle oppstå, påløper en stor risiko for erstatningsansvar i og med at Politiet betrakter skyldspørsmålet på lik linje med kjøring uten gyldig førerkort.

Ved søknad om Nord Kypriotisk førerkort beholder du fortsatt den originale utgaven av ditt norske eller internasjonale førerkort. Det Nord Kypriotiske førerkortet kommer som et tillegg.

Selve søknadsprosessen krever noen forberedelser fra din side og det kan være praktisk å alliere seg med noen som har spesialisert seg på denne type tjenester. Kostnaden er relativt liten, tatt i betraktning all den tiden du sparer på å måtte reise til Nicosia der førerkortet utstedes. Videre slipper du frustrasjoner og ergrelser ved å unngå diskusjoner med offentlige tjenestemenn som i all hovedsak kommuniserer på tyrkisk.

For å få hjelp med ditt Nord Kypriotiske førerkort, kan du ta kontakt med «Capital Bank» i Alsancak som gir assistanse i de fleste myndighetsrelaterte spørsmål. «Ozbek Driving School» er et annet alternativ. De holder til i Girne, rett ved Onsdags markedet, og står med glede til disposisjon med assistanse til å skaffe deg lokalt førerkort.

Selv om du skulle synes at gebyrene for å få ditt Nord Kypriotiske førerkort er høye, er det allikevel betydelig rimeligere enn den boten du vil få i en Politikontroll. I tillegg risikerer du å måtte la bilen bli stående igjen på stedet. Du skal heller ikke regne med at Politiet vil se igjennom fingrene med saken, da overgangsfristen nå nå er avsluttet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*