Nord Kypros – et stadig mer polulært reisemål. Ny besøksrekord i 2018

Verdifallet på den Tyrkiske Lira, har ført til høyere billettpriser uttrykt i lokal valuta. For å holde fly kostnadene nede, er det besluttet at start og landingsavgiftene på Ercan inntil videre bortfaller. Med et stigende antall flyvninger, uttrykker Ministeriet for Turisme håp om at økt konkrurranse mellom flyselskapene vil føre til  lavere billettpriser.

I lys av de nye betingelsene, har Anadolu Jet – som er et datterselskap av Turkish Airlines – med umiddelbar virkning besluttet å opprette drift av et fly med permanent stasjonering på Ercan. I tillegg vil man fra neste år utvide kapasiteten med ytterligere flyvninger. På bakgrunn av begrenset kapasitet fra sentrale flyplasser i Istanbul, vil flere av de nye flyvningene benytte Corlu flyplassen. Herfra vil flyselskapene få en lavere kostnadsbase og mulighet for å tilby gunstigere billettpriser.

I all hovedsak er trafikken fra Corlu planlagt å betjene de mer enn 100.000 studenter som til enhver tid befinner seg på Nord Kypros.

Dette tiltaket vil i tillegg frigjøre kapasitet til Ercan på de ordinære rutene og skape rom for å møte den stadig økende turistrafikken.

Behovet for økt flysetekapasitet vises tydelig i de aktuelle besøkstallene. Nord Kypros vil få et rekordstort antall turister i 2018. Dette til tross, hevder Syd Kypriotiske myndigheter at beleggsprosenten av utenlandske gjester på Nord Kypriotiske hoteller kun ligger på 65% av den totale sengekapasiteten, hvilket tilsynelatende skal vise at turismen på Nord er på vei ned. Man har imidlertid unnlatt å medregne besøkende fra Tyrkia. Videre har man heller ikke tatt i betraktning at den totale sengekapasiteten har økt betydelig sammenlignet med tidligere sesonger.

Tall fra Ministeriet for Turisme viser at det reelle  bilde er helt annerledes. Alle 5 stjerners hoteller er tilnærmet fullbooket for kommende vintersesong. Denne sommeren har belegget ligget på ca 90%.

Hoteller i lavere kategorier har hatt en kapasitetsutnyttelse på ca 70% i sommersesongen.

Utvikling av turismen på Nord Kypros fortsetter med full styrke. Det er etablert spesielle kampanjer i samarbeid med flere reisearrangører. Målsettingen er å øke belegget på enklere type hoteller til 90% av sengekapasiteten for kommende sesong. Fokus rettes spesielt mot det Tyske og Engelske markedet som får store fordeler pga den gunstige valutakursen.

Også Boutique Hotellene ventes å gi et løft i antall besøkende. Disse er i all hovedsak ombygde, historiske bygninger med karakter, som tilbyr sine gjester en annerledes opplevelse og atmosfære.

For å sikre god standard og fagkunnskap for de som jobber innen turisme og hoteller spesielt, vil man innføre ulike intensivordninger.

Personell med eksamen fra videregående skole får automatisk et ekstra lønnstilskudd på TL 1.000 pr måned, for de med høyskoleutdannelse er tillegget TL 1.500.

Dette tiltaket har som mål å sikre at andelen lokale ansatte innen turisme holdes på et høyt nivå.

Fra Januar 2019 kommer Turkish Airlines til å tilby spesielle kampanjer for flyvninger til Ercan i samarbeid med Turistministeriet. Også dette tiltaket vil føre til økende antall besøk til Nord Kypros.

Den nye start og landingsbanen på Ercan beregnes å stå ferdig i slutten av 2019. Den utvidede kapasiteten gjør det mulig å sette inn større typer fly, hvilket i sin tur forventes å ha en gunstig effekt på billettprisene.

De nevnte tiltakene retter seg i første rekke mot den tradisjonelle type turisme. I tillegg til dette, kommer også helsereiser som utgjør et stadig økende segment. På denne delen av Øya finnes en lang rekke internasjonalt velrennomerte medisinske fakulteter som også har sine egne sykehus på Nord Kypros. Disse tilbyr ulike typer behandlinger av høyeste standard, utført av anerkjente leger og annet høyt kvalifisert medisinsk personell. Mange av sykehusene ligger på idylliske steder. Dette innebærer at pasienten mer får en følelse av å bo på hotell enn å være på et sykehusopphold.

Man tilbyr et bredt utvalg av behandlinger som dekker de fleste behov. Det medisinske utstyret er meget moderne, bl.a utføres øyneoperasjoner med «Relex Smile». Det er en helt ny teknologi utviklet av Carl Zeiss. som erstatter tradisjonelle laseroperasjoner. Inngrepet gjøres på noen få sekunder og hele operasjonen er utført på mindre enn 5 minutter inkludert for og etterbehandling. Rekonvalesenstiden går også meget hurtig. Etter bare 2 timer kan man gjenoppta sine normale aktiviteter.

I samspillet mellom universitetsmiljøene og deres private sykehus utvikles nye standarder innen en rekke fagområder.

I arbeidet med å bygge opp «helseturismen» har Nord Kypros innført meget gunstige skatteregler for denne type virksomhet. Prisnivået på de private klinikkene er av den grunn meget attraktivt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*