Nye grenseoverganger mellom Syd og Nord Kypros

Den 26. oktober møttes den gresk kypriotiske presidenten, Nicolai Anastasiadas og hans tyrkisk kyptiotiske motpart Mustafa Ackinci. På agendaen sto bl.a åpning av 2 nye grenseoverganger som en del av nye tillitsskapende tiltak mellom de 2 partene på den lange veien mot en løsning på Kyproskonflikten.

Det ble avtalt at 2 nye grenseoverganger vil bli operative fom 12. November 2018.

De nye grensepasseringene kommer i DERINYA og APLIC-LEFKE og vil bidra til å økt kapasitet og redusert ventetid for å ta hånd om den strerkt økende trafikken mellom Syd og Nord. Det kraftige verdifallet for Tyrkiske Lira har bl.a ført til en kraftig økning i antallet dagturer fra Syd til Nord. Mange Sydkyprioter ønsker å benytte seg av den gunstige kursen på TLL, bl.a til å fylle bensin, gjøre generelle innkjøp og til restaurantbesøk.

Denne utviklingen over tid har ikke falt i god jord på offisielt Syd Kypriotisk hold. Det har bl.a blitt satt ut rykter om dårlig kvalitet på drivstoff, medisiner kjøpt på Nord Kypros. Ryktene er tilbakevist fra Nord, bl.a ved å offentligjøre en oversikt som viser lukuskjøretøyer tillatt imporert. Ingen av disse bilene har har problemer med drivstoffet.

For oss som bor på denne delen av øya permanent eller over lengre tid, er det å bemerke at vi er helt ukjente med dårlig kvalitet på drivstoff og medisiner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*