Presidenten på Syd Kypros foreslår ny modell for å å finne en løsning på Kyprosproblemet

I en nylig avholdt fjernsynstale uttalte president Anastasiades seg om en mulig fremtidig løsning for den fortsatt delte øya. Den en nylig publiserte rapporten fra Jane Holl Lute som er FN’s spesialutsending på Kypros, har satt partene under nytt press til å finne en løsning på den mer enn 40 år lange konflikten.

Anastasiades ga uttalte at han var beredt til å drøfte en ordning i retning av en type føderasjon (loose federation) som vil sikre Tyrkisk Kypriotene en betydelig grad av medbestemmelse.

President Anastasiades står under stadig sterkere press for å bidra til å finne en løsning på Kypros spørsmålet. FN’s generalsekretær har i den senere tid uttrykt med økende styrke at nye forhandlinger må gjenopptas. Videre at den nåværende modellen med forhandlinger uten et klart mål om et definert sluttresultat ikke lenger er akseptabelt for Verdenssamfunnet. Gassforekomstene på den Kypriotiske sokkelen aktualiserer viktigheten av å finne en løsning. Tyrkia har allerede varslet at de vil igangsette letevirksomhet for å kartlegge og bygge ut de antatte gassfeltene. Syd Kyrops på sin side, står på at forekomstene befinner seg innenfor deres økonomiske sone. De planlegger videre kartlegging og utbygginger ved å gi konsesjoner igjennom internasjonale anbudskonkurranser slik vi kjenner fra Nordsjøen.

I nevnte fjernsynstale uttalte Anastasiades sin antagelse at dersom partene ikke evner å forhandle en løsning på Kypros konflikten, vil man risikere at det i nær fremtid aktualiserer seg en dagsorden med permanent deling av Kypros. En løsning i denne formatet, er hverken ønsket fra president Anastasiades, eller hans Nord Kypriotiske motpart – Mustafa Acinci. Han har et sterkt ønske at det blir etablert en Konføderasjon bestående av 2 stater med internt selvstyre. Sentralmyndighetene skal ha ansvaret for lovgivning og utenrikspolitikk. Dette vil innebære at dagens modell i store trekk opprettholdes, men i en form som gjør det mulig å internasjonalt anerkjenne hele Kypros som egen nasjon.

Uansett hvilken retning forhandlingene mellom lederne på Gresk og Tyrkisk Kypriotisk side utvikler seg, vil en løsning på Kyproskonflikten måtte fremtvinge seg på dagsorden. Den planlagte lete og utvinnings aktiviteten av gassforekomstene i det østlige Middelhavet kommer til å involvere flere Nasjoner og konkurrerende oljeselskaper. Begge parter er fullt ut klar over at dersom det ikke blir oppnådd enighet denne gangen heller, er det en overhengende risko for en krise knyttet opp mot råvareforekomstene langs kysten av Kypros.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*