En interessant opplevelse – Othellos Tower i Nicosia

Dersom du befinner deg på Nord Kypros sammen med familie eller gode venner anbefales et besøk til gamlebyen i Nicosia. Der vil dere støte på et festningsanlegg som henter sitt navn fra en av Sheakspear’s mest berømte rollefigurer – Othello’s Tower eller Othello’s Tårn.

Othello’s Tårn beskytter havnen i Famagusta og ble bygget på 14 århundre da øya var under styre av den Lusinianske kongen (fransk). Det blir antatt at festningen på den tiden ble brukt som residens for den kongelige familie og andre høystående embedsmenn.

Da Venitianerne overtok kontrollen av øya, ble festningen omgjort til et garnisonskvarter. Til tross for sin historikk som residens for øyas ledende personer, ble nå bruken omgjort til innkvartering for vanlig militært personell. Guvernør Christoforo Moro, som man antar var rollemodellen for den tragiske heltefiguren Othello, valgte heller å legge sin residens til et slott ved navn Palass des Provveditore.

Navnet Othellos Tårn fikk festningen først mens Kypros var under Engelsk kolonistyre. Dette skjedde med bakgrunn i Sheaksperare’s historiefortelling i skuespillet Othello. Videre ble den lille hagen mellom Petek’s Patisserie og festningsmuren mot havet oppkalt etter den ulykkelige ventisianske skjønnheten Desdemona som også er en kjent figur i Sheakspear’s skuespill.

Anlegget med sine tårn, opprinnelig betegnet som Havnecitadellet, ble bygget rundt en avlang inneplass, omkranset av et kvadratisk bygget tårn i hvert hjørne. Kjøkkenet, den store salen, lagringsrom og tjeneseterom befant seg i første etasje, mottagelsesrom og soverom i annen etasje.

Da Venetianerne kom til makten på på Kypros og overtok kontrollen av Famagusta, ble citadellet fullstendig bygget om og omgjort til en militær festning. Etasjeskillerne mellom 1. og 2. etasje ble fjernet. Videre ble bygningens nivå tilpasset de omkringliggende murene på en slik måte at byen ikke vart synlig ved et eventuelt angrep mot festningsverket. Man bygget høyere murer og de kvadratiske tårnene ble erstattet med runde tårn.

Over inngangen til borgen finnes en utskåret relieff med «Løvene fra San Marco» som er Venezia’s byvåpen. Også navnet Nicolo Fransesco vises på samme sted. Han var guvernør på Kypros i 1492. Citadellet fikk navn etter Giovanni San Michele. Han var en Venesiansk byggingeniør med ansvar for ombyggingen av byen.

Det er mulig med adgang til de runde tårnene. Spesielt severdig er kanonåpningene og røykhullene. Fra et arkitektonisk synspunkt er den mest interessante delen av tårnet «Den store Sal» som måler 92 x 25 fot, tilsvarende ca 30 x 8,25 m. Salen er på størrelse med Refektoriet (matsalen) i Bellapais Abbey, men er bygget i mer grovt tilhugget naturstein. Vær spesielt oppmerksom på at innfellingene av tre fortsatt finnes på veggene.  Disse ble brukt til å henge opp dekorative veggtepper samt bannere av silke og fløyel.

Fra toppen av tårnet har man et fantastisk skue mot byen og mot Lala Mustafa Pasha Moskeen som har en dominerende plass i bybildet.

Othello’s Tårn er en severdighet som er absolutt verd et besøk. Stedet er et flott eksempel på Øya’s lange og rike historie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*