Hvilken valuta bruker du på Nord Kypros?

Nord Kypros dekker ca 1/3 del av øya’s areal og er en egen statsdannelse med det offisielle navnet «Turkish Republic of Nothern Cyprus», forkortet til «TRNC». Vi vil komme tilbake til bakgrunn for opprettelsen og de politiske forholdene i en senere artikkel.

Offisiell valuta på Nord Kypros er Tyrkiske Lira – TRY (selv om TRNC altså ikke er en del av Tyrkia.)

Det er hverken nødvendig eller spesielt gunstig å veksle om til TRY i Norge. Bankene her hjemme har betydelig høyere marginer, og du vil alltid komme dårligere ut enn hva du gjør ved å veksle lokalt. Den gunstigste løsningen er å bruke ditt norske bankkort i en kortautomat/ATM. Kortautomatene finnes på utsiden av de fleste banker, på enkelte bensinstasjoner og i nærheten av flere supermarkeder.

Selv om TL er den offisielle valutaen, vil du fort finne ut at de aller fleste butikker, restauranter, taxier m.m. også aksepterer andre valutaer, i all hovedsak Euro, Britiske Pund og US Dollar. Omregning beregnes etter normale bankkurser, slik at du slipper unna «overkurs» dersom du velger å betale i andre valutaer enn Tyrkiske Lira.

Videre kan du gjøre bruk av både bankkort/debetkort eller normale kredittkort, som f.eks Master Card eller Visa til å betale alle vanlige innkjøp, på hotell og restaurantregninger eller taxiturer.

Som de fleste har fått med seg, er verdien på TRY kraftig redusert i den siste tiden. En konsekvens av verdifallet er dessverre høy inflasjon. Dette rammer beklagelig nok lokalbefolkningen hardt fordi de har sine inntekter i TRY . For oss som er turister eller har ferieeiendom på Nord Kypros, spiller den lave kursen på Tyrkiske Lira en mindre rolle. På kort sikt blir de daglige levekostnadene rimeligere. Etterhvert «spises» differansen opp av kraftig prisstigning, inntil inflasjonsjusterte priser er tilbake på samme nivå som tidligere, omregnet til valutaer som Euro, Pund og gjerne også Norske Kroner.

For de av oss som befinner seg på Nord Kypros i kortere eller lengere perioder av året, er det ofte praktisk med en lokal bankkonto. Man står helt fritt til å opprette konto i den/de valutaer man selv ønsker. Tyrkiske Lira er selvfølgelig et av valgene, men også konti for Britiske Pund, Euro eller Norske Kroner kan opprettes. Betingelsene styres av rentenivået i den aktuelle valutaen i kombinasjon med beløpets størrelse.

For å beskytte verdien av Tyrkiske Lira har Styringsrenten fått en kraftig økning. Pr skrivende stund er det mulig å oppnå renter på mer enn 20% for bankinnskudd i TL. Hvorvidt dette er en god pengeplassering er det vanskelig å spå noe om. Det hjelper lite med en høy rente, dersom valutaen’s verdifall er enda høyere. I de siste 2 årene har dette dessverre vært tilfellet.

Til slutt skal nevnes at det er etablert en spesiell praksis ved kjøp og salg av boliger, spesielt for ferieeiendom. Partene står fritt til å avtale hvilken valuta som gjelder for transaksjonen, men i de aller fleste tilfeller blir handelsvalutaen Britiske Pund (GBP). Dette forholdet skyldes delvis at Kypros inntil 1960 var en Britisk koloni og delvis at det fortsatt finner seg et stort antall engelskmenn på Nord Kypros.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*